Детская психодрама в индивидуальной работе. Обучающая программа

Приглашаем принять участие в краткосрочной учебной программе «Детская психодрама в индивидуальной работе (детская монодрама)». Этот метод игровой терапии позволяет работать с детьми от 4 до 12 лет, имеющими сложности в эмоциональной и поведенческой сферах.

Программа адресована психологам, студентам-психологам, педагогам, социальным работникам и специалистам близких профессий, которые работают или хотят работать с детьми.

Благодаря совместной игре с терапевтом ребенок:
Учится лучше понимать свои переживания, желания и потребности.
Может переработать травматический опыт (развод, потеря близкого, несчастный случай и др.).
Обучается выражать свои переживания в социально приемлемой форме.
Может пробовать новые способы поведения в конфликтных ситуациях.
Расширяет свой ролевой репертуар, становится более гибким в поведении.
Осваивает новые качества и повышает свои адаптационные возможности.
Развивает более адекватную самооценку и самоуважение.

Все это происходит в естественной для ребенка среде, на понятном ему языке игры.

Программа состоит из 3 трехдневных семинаров:

Семинар 1. Система терапевтических отношений в детской монодраме. Базовые техники.
Базовые принципы детской психодрамы, смысл и функции игры.
«Реальная реальность» и «символическая реальность», принцип «как будто».
Как объяснить ребенку и родителю, чем и для чего мы будем заниматься на консультации.
Позиция терапевта относительно ребенка и родителей.
Условия создания психотерапевтических отношений.
Введение правил и ограничений, реакция терапевта на нарушение правил.
Практическое освоение навыков создания рабочего альянса.
Построение сцены в детской психодраме (задачи, способы).
Базовые психодраматические техники в детской монодраме на игрушках: введение в роль, обмен ролями, зеркало, дублирование, интерпретация.
Практическое освоение техник.

Семинар 2. Структурированные техники детской психодрамы в индивидуальной работе.
Использование структурированных техник в рамках краткосрочной и долгосрочной психотерапии.
Варианты готовых структурированных техник (цели применения, структура сюжета).
Создание техники под запрос с учетом возрастных особенностей.
Работа с родителями в рамках психотерапии ребенка.
Отработка навыков проведения детских монодраматических сессий и родительских встреч.

Семинар 3. Способы «расшифровки» детской игры: как понять, что стоит за символической историей.
Перенос и контрперенос в детской психодраме, их практическое использование в анализе сессии.
Понятие «ролевой гантели».
Интегративный подход при анализе сюжета.
Практическое освоение навыков проведения и анализа психодраматической сессии с ребенком (симулированная сессия).
Супервизия случаев участников группы.

Даты семинаров:
1. 29-31 марта
2. 17-19 мая
3. уточняется
Формы работы на семинарах: теоретические блоки, упражнения, симулированный показ с процесс-анализом, тренировка навыков проведения монодраматических сессий.

Тренер программы: Толкачева Инна Игоревна (Рязань) — детский психолог, психолог-психотерапевт, психодраматист, клинический психолог, ведущая детских терапевтических психодраматических групп и учебных программ по детской психодраме.

Запись на программу - 069081973, 079443283 (Adriana)
Форма регистрации: http://psy-education.org/go/g241

Vă invităm să participați la Programul de specializare practică „Aplicarea psihodramei în consilierea individuală a copiilor (monodrama în lucrul cu copiii)”. Această metodă a terapiei prin joc permite psihologului să lucreze cu copiii de la 4 la 12 ani, care prezintă dificultăți de ordin emoțional și comportamental.

Programul este adresat psihologilor, studenților la psihologie, pedagogilor, asistenților sociali și specialiștilor din profesii conexe, care lucrează sau își doresc să lucreze cu copiii.

Datorită activităților de joc făcute împreună cu terapeutul, copilul:
- Învață să își înțeleagă mai bine emoțiile, dorințele și necesitățile
- Poate să prelucreze experiențele traumatizante (divorțul părinților, pierderea unei persoane apropiate, accident etc.)
- Învață să-și exprime trăirile emoționale într-un mod social acceptabil
- Poate încerca noi moduri de comportament în situațiile de conflict
- Își lărgește gama de roluri ceea ce îi permite să aibă un comportament mai flexibil
- Dezvoltă noi calități și își îmbunătățește capacitățile de adaptare
- Dezvoltă un respect de sine și apreciere de sine mai adecvate.

Toate acestea se întâmplă în cadrul unui mediu securizant și natural copilului, în limbajul specific acestora - acel al jocului și spontanietății.

Programul este format din 3 module cu durata de 3 zile per modul.

Modulul 1. Sistemul relațiilor terapeutice în monodrama cu copiii. Tehnicile de bază.

- Principiile de bază ale psihodramei în lucrul cu copiii, semnificația și funcția jocului.
- "Realitatea reală" și "realitatea simbolică", principiul "ca și cum".
- Cum să explicăm copilului și părintelui, ce vom face și de ce pe durata terapiei.
- Poziția terapeutului privind copilul și părinții.
- Condiții pentru crearea unei relații psihoterapeutice.
- Introducerea de reguli și restricții, reacția terapeutului la încălcarea regulilor.
- Dezvoltarea practică a abilităților de lucru pentru crearea alianței de lucru.
- Construcția scenei în psihodrama cu copii (sarcini, metode).
- Tehnici psihodramatice de bază în monodrama cu copiii cu ajutorul jucăriilor: introducerea în rol, schimbul de rol, oglinda, dublarea, interpretarea.
- Învățarea practică a tehnicilor.

Modulul 2. Tehnici structurate ale psihodramei pentru copii în practica individuală.

- Utilizarea tehnicilor structurate în cadrul psihoterapiei pe termen scurt și pe termen lung.
- Opțiuni de tehnici structurate pregătite (scopul de aplicare, structura subiectului).
- Crearea de tehnici conform necesității, ținând cont de caracteristicile de vârstă.
- Lucrul cu părinții în cadrul psihoterapiei pentru copii.
- Practicarea abilităților de a organiza sesiuni monodramatice pentru copii și întâlniri cu părinții.

Modulul 3. Modalitățile de "descifrare" a jocului la copii: cum să înțelegeți ce se află în spatele unei povestiri simbolice.

- Transferul și contratransferul în psihodrama pentru copii, utilizarea lor practică în analiza ședinței.
- Conceptul de "gantere de rol".
- Abordarea integrativă în analiza temei.
- Dezvoltarea aptitudinilor practice în conducerea și analiza unei sesiuni de psihodrama cu un copil (sesiune simulată).
- Supravegherea cazurilor membrilor grupului.

Instruirea se va desfășura:
Modul 1: 29-31 martie
Modul 2: 17-19 mai
Modul 3:

Formatul de lucru: părți teoretice, exerciții, demonstrații simulate cu analizarea procesului, antrenarea abilităților pentru desfășurarea sesiunilor monodramatice.

Trainer al programului: Tolkacheva Inna Igorevna (Ryazan) - psiholog pentru copii, psiholog-psihoterapeut, psihodramaticiană, psiholog clinic, conduce grupuri terapeutice de psihodramă pentru copii și programe educaționale privind psihodrama în lucrul cu copiii.

Pentru informații și înregistrare - 079443283 (Adriana)
Înregistrarea o puteți face aici: http://psy-education.org/go/g241

0
Пока голосов нет
Your rating: Нет